Privacy Policy

Informatie Holstra: 

Holstra bvba,
Kortrijkstraat 301
8560 Wevelgem

http://www.holstra.be

BTW‐BE: 0463 715 725

GEBRUIK

Holstra bvba hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Holstra zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, toetreding van partners, associates en andere medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Holstra heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden

INZAGE & CORRECTIE

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Holstra verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.
Wanneer u contact met ons opneemt worden uw persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. U geeft evenwel toestemming om uw naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. U kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

PRIVACY & COOKIES
Bij een bezoek aan de website van Holstra worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Holstra bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden enkel sessiecookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking).

een uitgebreide privacy verklaring kan u hier raadplegen.